Klubben Online

Klubben Online er et tilbud til klubber som ønsker å drive sitt eget utsalg av klubbprodukter for å tilby sine medlemmer gode vilkår på kjøp av treningsutstyr og for å skape inntekter gjennom sin egen klubbutikk.

Siden Klubben Online er et konsept med færre ledd i salgskjeden, kan vi tilby klubben svært gode vilkår/rabatter og tilrettelegger for at klubbutikken skal være enklest mulig å gjennomføre for klubben.

Tilgjengelig
Klubben Online skal gi trygghet om at klubbens kolleksjon stort sett er tilgjengelig 24-7. Vi lagerfører din klubbkolleksjon og klubben får tilbud om å ha et lite reservelager av drakter og/eller basis klubbkolleksjon hos klubben. Du som kunde betaler ikke for disse plaggene før de tas i bruk eller er videresolgt. Der vi har partner/forhandler nær klubben, kan det avtales faste utkjøringer for levering av utstyr på jevnlig basis. Vi er behjelpelig med markedsmateriell som DM/medlemstilbud og eventuelt oppsett av en visningsvegg i klubblokalet. 

Enkel tilgang på medlemskjøp
Gjennom Klubben Online tilbyr vi å sette opp en gratis webshop for klubben. Tilgang på kjøp av utstyr til medlemmene kan gjøres fra klubbens eget reservelager, via nettbutikken og via klubbkvelder. Medlemmene får automatisk avtalt rabatt når de logger seg inn i nettbutikken og betaler klubben via ny teknologi.

Økonomi
Vi er opptatt av at klubbutstyr skal være rimelig å anskaffe for barne- og ungdomsidretten. Vi tilbyr derfor klubb svært gode rabatter, men er like opptatt av at medlemmene skal ha best mulig rabatt og senker derfor ikke rabatten til et langt lavere nivå, slik en ser i mer tradisjonelle avtaleformer. Våre rabatter skal gi medlemmene gode kjøpsvilkår og samtidig gi klubben mulighet til å skape inntekter.

Uniformering - tilhørighet & profilering
Rimelig klubbutstyr øker sjansen for at medlemmene kjøper utstyr fra klubbens egen kolleksjon og dette bidrar til at medlemmene i større grad blir uniformert, noe som gir tilhørighet internt og profilering eksternt. For alle klubber bør det være viktig at medlemmene fremstår som mest mulig uniformert og at medlemmer flest har råd til klubbens utstyr. Unike medlemsrabatter bidrar til dette! 


 Ta kontakt på mail@klubbportalen.no for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud på Klubben Online!